Subject: עיצוב אתרים

Tipter Banner

אתר האינטרנט של טיפטר

By Artlab on

המכון לחקר מדעי הרוח של אוניברסיטת קליפורניה (UCHRI) נזקק לזהות חזותית ליוזמה חדשה הנקראת אופקים…